Zuza Sikorska


Jestem certyfikowaną trenerką języka ruchu oraz świadomej pracy przez ciało i oddech.

Wspieram ludzi w odzyskiwaniu relacji z ciałem.

Szkolę, prowadzę warsztaty oraz praktykę indywidualną.

Facynuje mnie tradycja pracy z ciałem wypracowywana na przestrzeni wieków. Bardzo ciekawi mnie też to, co wnosi do tej dziedziny współczesna nauka. W mojej praktyce nie trzymam się jednej, wybranej metody. Mam świetne nauczycielki i nauczycieli, a dzięki nim solidną bazę wiedzy. Praktykując, wybieram spośród kilku metod, co pozwala mi lepiej odpowiadać, na bardzo zróżnicowane potrzeby osób, z którymi pracuję.

Opieram się na takich uznanych metodach jak: analiza ruchu (LBMS) terapia tańcem i ruchem (DMT), ucieleśniona medytacja (w nurcie uważności). Studiowałam i wykorzystuję także pracę przez oddech (Breath Integration) i doświadzenia wyniesione z mojej wieloletniej edukacji wokalnej. Uczyłam się technik masażowych, które wiele wniosły w moje podejście do somatycznej pracy z ludźmi (choć w praktyce dotyk stosuję rzadko i zawsze po ustaleniu tego z osobą, z którą pracuję). 

Cały czas kontynuuję naukę, praktykuję i uczestniczę w superwizji. 

Filary mojej praktyki (i certyfikacji) to przede wszystkim:

• Analiza ruchu LBMS: anatomia doświadczalna oraz taksonomia Laban Bartenieff Movement System
• Aspekty transformujące w pracy poprzez ciało zaczerpnięte z DMT psychoterapii
tańcem i ruchem oraz BodyMind Dancing
• Struktury procesów kreatywnych (za B. Meekums, C. Butte, P. Best)
• Aspekty związane z samoregulacją zaczerpnięte z BodyMind Centering
• Praca z oddechem Breath Integration

Moje najważniejsze nauczycielki i superwizorki:

Agnieszka Sokołowska / Wytańczając życie
Karen Studd / Whole Movement 
Szkoliłam się także w Ośrodku Terapii Tańcem i Ruchem IBA.
Z wykształcenia akademickiego jestem kulturoznawczynią. Jestem w trakcie studiów magisterskich z Psychologii. 

Współpracuję z psychoterapet/k/ami, psychiatr/k/ami, coach/k/ami i psychodietety/cz/kami. 

Prowadzę warsztaty i szkolenia dla kolektywów, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm. Współpracuję też jako konsultantka przy projektach artystycznych i biznesowych.

Więcej o mojej pracy znajdziesz w zakładce Jak pracuję?


  ︎ zuza@bodythinking.pl 
  ︎ +48 530 099 096
  ︎ @zuzasikorska.bodythinking
  ︎  linktr.ee/bodythinking
  ︎ @zuzasikorska.bodythinking