🧠️🤸🏻‍♀️🧘🏻
Zuza Sikorska

Jestem certyfikowaną trenerką języka ruchu oraz świadomej pracy przez ciało i oddech.

Założyłam Myślenie ciałem / Bodythinking, w ramach którego prowadzę warsztaty i praktykę indywidualną.

Szanuję wielowiekową tradycję pracy z ciałem i korzystam z tego co już zostało wypracowane. Nie trzymam się jednak jednej wybranej metody. Mam świetne nauczycielki i nauczycieli, a dzięki nim solidną bazę wiedzy, dlatego praktykując twórczo mieszam i wybieram spośród kilku metod, co pozwala mi lepiej odpowiadać na bardzo zróżnicowane potrzeby moich klientów i klientek.

Opieram się na takich metodach jak: analiza ruchu (LBMS) terapia tańcem i ruchem (DMT).  

Studiowałam i wykorzystuję także: pracę przez oddech (Breath Integration), medytację i śpiew.

Uczyłam się technik masażowych, które bardzo wiele wniosły w moje podejście do pracy z ludźmi, jednak nie praktykuję pracy przez dotyk.
Cały czas kontynuuję naukę i praktykuję. Regularnie uczestniczę w superwizji.

Współpracuję z psychoterapet/k/ami, psychiatr/k/ami, coach/k/ami i psychodietety/cz/kami. 

Prowadzę warsztaty i szkolenia dla kolektywów, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm. Współpracuję też jako konsultantka przy projektach artystycznych i biznesowych.

Więcej o mojej metodzie pracy znajdziesz w zakładce Jak pracuję?