2020 

szkolenie online na temat możliwości wykorzystania technik świadomego ruchu w pracy animacyjnej dla edukatorek i edukatorów . 

Na zaproszenie Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.