2020

warsztat online o roli ciała w pracy rzemieślnika, w ramach międzynarodowej konferencji o nowym rzemiośle “Makingly”, organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu.