2018/2019

cykl cotygodniowych warsztatów “Myślenie ciałem" dla osób 60+.

Na zaproszenie Domu Kultury Dorożkarnia w Warszawie.